N-4-LIFE

Future Electricity Production Innovation & E-Learning Center

ประชาสัมพันธ์และโครงการต่างๆ

โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”

ขอแนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักกับโครงการดีๆ “โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ส่งประกวดโครงการในด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท...

Read More

คอร์สเรียนล่าสุดจาก N4Life

โครงการแนะนำประจำเดือนนี้

โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตครั้งที่ 1”

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตครั้งที่ 1 ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

n4life sponser
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการ กํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563