โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต

ขอแนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักกับโครงการดีๆ “โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ส่งประกวดโครงการในด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาทd

ข้อมูลโครงการ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ